SSP Mors

Formålet med SSP er at opbygge et lokalt netværk, der kan skabe gode, trygge rammer for alle og forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller samles omkring "ikke acceptable" aktiviteter. For at se den samlede beskrivelse og handleplan for SSP, som også indeholder en uddybning af målsætninger og indsatsområder klik på billedet til højre

 

SSP arbejder med: 

 • En indsats der er kvalificeret og helhedsorienteret og har barnet i centrum
 • En styrket indsats overfor unge
 • En tværfaglig indsats med fokus på tidlig forebyggelse
 • En særlig indsats overfor børn og unge, der viser uhensigtsmæssig adfærd, og som er særligt udsatte 
 • En aktiv indsats mod enkelte individer eller grupper, der har begået kriminelle handlinger, eller som har et misbrug
 • Oplysning om kriminalitet, herunder vold, hærværk, tyveri m.m. 
 • Oplysning om alkohol og andre rusmidler
 • Muligheden for at igangsætte fritidsaktiviteter for børn og unge, og hjælpe børn og unge i gang i det eksisterende foreningsliv i lokalområderne 

 

Indsatsområderne i 2020 og 2021

 • Styrke SSP-netværket og det tværfaglige samarbejde
 • Forbedre de unges trivsel på nettet og udvikle deres digitale dannelse
 • Udarbejdelse af SSP-forebyggelsesplan med forslag og ideer til emner, der kan tages op i undervisningen
 • Fortsat fokus på at ændre alkoholkulturen blandt de unge
 • SSP skal være synlige og tilgængelige for børn, unge, forældre og fagpersoner, hvis der er bekymring for om et barn eller en ung kan have begået noget kriminelt, være på vej ud i noget kriminelt eller har være udsat for kriminalitet. 
 • Styrke samarbejdet i SSP+
 • Vejlede flere børn og unge ind i foreningslivet