SSP Mors

Til skolelæreren og andre fagpersoner

Vi har alle et fælles ansvar for at børn og unge får et godt liv, og det vil vi med SSP-samarbejdet bidrage til. 

Tag derfor kontakt til SSP-kontaktlæreren på din skole eller direkte til SSP-koordinatoren, hvis du oplever generelle bekymrende tendenser, eller hvis du er bekymret for et barn eller en ung som:

  • kan være i fare for at begå noget kriminelt, eller færdes i sammenhænge, hvor der kan være mistanke om, at der kan foregå noget kriminelt
  • har været udsat for noget kriminelt eller selv har begået kriminalitet - herunder også online kriminalitet
  • er misbrugstruet eller som er i et misbrug (se særlig procedure for misbrug)

Det sker der

Trin 1 Du har en bekymring for en ung

Trin 2 Du drøfter din bekymring med SSP-kontaktlæreren på din skole eller SSP-koordinatoren, og sammen vurdere I omfanget af bekymringen

Trin 3 Det aftales, hvem der informerer forældre og ledelse om bekymringen

Trin 4 Hvis det vurderes, at der er behov for et tværfagligt møde mellem relevante fagpersoner (evt. med inddragelse af de unge og dennes forældre) aftales det, hvem der indkalder til et sådant møde.

Trin 5 På mødet drøftes det videre forløb (hvad der evt. sættes i værk, og hvem der har teten)

Trin 6 Det aftales, hvem der giver tilbagemelding til relevante fagpersoner om det videre forløb.