SSP Mors

Rusmiddelpolitik

 

Ungdomsuddannelser i Morsø Kommune har sammen med Kommunens SSP samabejde lavet en fælles rusmiddelpolitik for Ungdomsuddannelserne, og tager dermed et fælles ansvar for at forebygge et problematisk rusmiddelforbrug. 

Rusmiddelpolitikken indeholder fælles rammer og retningslinjer samt en handleplan for, hvordan man som fagpersoner agere, hvis en ung overtræder retningslinjerne, eller hvis man er bekymret for en ungs rusmiddelforbrug. 

I kolonnen til højre kan du se hele rusmiddelpolitikken.