SSP Mors

SSP arbejder med børn og unge i alderen 0-24 år.

Hovedfokus er på det almene SSP-arbejde, som er for børn og unge under 18 år, men vi har også fokus på det, vi kalder SSP+ som er unge mellem 18-24 år.