SSP Mors

Kontakt SSP hvis du

 • har problemer, og har brug for en, der vil og kan lytte
 • har rodet dig ud i et eller adnet
 • ofte pjækker og generelt er skoletræt
 • er bekymret for en ven eller veninde
 • er begyndt at eksperimentere med stoffer
 • har været udsat for vold
 • har problemer med mor og far
 • bliver mobbet
 • oplever problemer på de sociale medier
 • føler dig ensom

 

SSP har tavshedspligt, så du kan roligt komme til os. Vi går ikke videre med nogen oplysninger medmindre, det er drøftet med dig først. 

 

Vi er her for dig! 

 • Vi kan tale med dig om kriminalitet f.eks. hvis du selv er begyndt at eksperimentere, hvis dine venner gør det, eller hvis du har været offer for kriminalitet. 
 • Vi kan oplyse dig om forbrug og misbrug af stoffer og alkohol og de skadelige virkninger, hvis du f.eks. laver et projekt om det i skolen eller bare gerne vil vide mere om det. 
 • Vi kan snakke med dig om dine venner eller familiemedlemmer, hvis du er bekymret for dem pga. misbrug, hærværk, tyveri eller lignende.
 • Vi kan hjælpe dig, hvis du eller en af dine kammerater har et misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer
 • Vi kan komme på besøg i din klasse og deltage i klassediskussioner om alle mulige emner.
 • Vi kan lytte til dog og tale med dig om dine problemer f.eks. hvis du har problemer i skolen, med dine venner, derhjemme osv. 
 • Vi kan snakke med dig og dine forældre, hvis du synes, at det er svært at få dem til at forstå dig eller at få sagt det, som du egentlig ønsker  at sige